Introductie | Bestaande bouw | Voorbeeldwoning | Milieukentallen | Overig 
Doel
Resultaten
Meer weten?
Resultaten

Het Voorbeeldproject Moerwijk is door de Stichting Kennis- en Adviescentrum ILSE, samen met woningbouwcorporatie Vestia Den Haag Zuid-Oost en zorgaanbieder GDVVgroep, onderdeel van de Meavita groep in Den Haag, in 2002 opgezet. Binnen het Voorbeeldproject Moerwijk is, met ondersteuning door NIDO, een methode ontwikkeld voor het ontwerpen van een bruikbaar domoticapakket voor zelfstandig wonende ouderen met een behoefte aan (sociale) veiligheid en ondersteuning. Het onderzoek is uitgevoerd onder respondenten in de vierde levensfase. Het voor het Voorbeeldproject Moerwijk opgestelde programma van eisen is tot stand gekomen aan de hand van door ouderen zelf gesignaleerde problemen en obstakels binnen de woonsituatie en op basis van de vaardigheden van de gebruikers. Het resultaat is in de praktijk breder getoetst.

Het onderzoek bestond uit een viertal deelonderzoeken:

Toetsen van de functies
  • Wat zijn wenselijke functies?

  • Welke functies worden door de respondenten als minder noodzakelijk beoordeeld?

Toetsen van het bedieningsgemak
  • In hoeverre sluit de bediening aan bij datgene waar de gebruiker reeds mee vertrouwd is?

Opstellen van een rekenvoorbeeld
  • Wat zijn de kosten van domotica zoals toegepast?

  • Zijn ouderen bereid in de kosten van domotica bij te dragen?

Milieueffecten van domotica
  • Wat is het extra energie- en materiaalgebruik bij toepassing van domotica?

  • Waar liggen mogelijkheden ter compensatie van de milieueffecten?
Het eindrapport 'Voorbeeldproject Moerwijk' kunt u hier downloaden (pdf: 214 Kb).

U kunt voor meer infomatie contact opnemen met ECN-DEGO.

 
 
Top pagina
Introductie | Bestaande bouw | Voorbeeldwoning | Milieukentallen | Overig
OVER DIT PROGRAMMA | ORGANISATIE | ACTIVITEITEN | RESULTATEN | AGENDA | PUBLICATIES | LINKS