Links

Ouderen

www.fnao.nl
Facilitair netwerk allochtone ouderen

www.kenniscentrum-ouderen.nl
Kenniscentrum ouderen van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

www.kenniscentrumwonenzorg.nl
Website van Aedes en Arcaris, koepelorganisaties van woningcorporaties en zorginstellingen

www.opplussen.nl
Informatie van de SEV, speciaal gericht op de doelgroep senioren. Opplussen is het verbeteren van bestaande woningen en woongebouwen zodat ouderen en mensen met een lichte functiestoornis kunnen wonen in een toegankelijk, bruikbaar en veilig huis

www.ouderenorganisaties.nl
Het Co÷rdinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties is het samenwerkingsverband van vijf ouderenorganisaties: ANBO, NISBO, NVOG, PCOB en Unie KBO

www.seniorweb.nl
SeniorWeb wil iedereen die niet met de computer is grootgebracht de mogelijkheden van de computer en internet zelf laten ervaren. Uitgangspunt is dat dit voor Ún door ouderen gebeurt.

www.woonzorg.nl
Grootste landelijke organisatie voor seniorenhuisvesting en dienstverlening


Duurzaamheid

www.dubo-centrum.nl
Kenniscentrum duurzaam bouwen

www.duurzaamuitbesteden.nl
De website van het NIDO-programma Duurzaam Uitbesteden (DUB)

www.duurzamestedelijkevernieuwing.nl
De website van het NIDO-programma Duurzame Stedelijke Vernieuwing (DSV)

www.ecn.nl
Energie Onderzoek Centrum Nederland

www.wijkwebsites.nl
Intelligente duurzame wijkontwikkeling

www.internationaalduurzaamondernemen.nl
De website van het NIDO-programma Duurzaam Ondernemen in Internationale Context (DOI)

www.naarduurzaamrendement.nl
De website van het NIDO-programma Van Financieel naar Duurzaam Rendement (FDR)

www.nido.nu
De website van het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (NIDO)

www.waardenvanwater.nl
De website van het NIDO-programma Waarden van Water (WvW)


Domotica

www.irv.nl
Kenniscentrum voor revalidatie en handicap

www.iwz.nl
Innovatieprogramma Wonen en Zorg

www.kittz.nl
KITTZ helpt mensen zo lang mogelijk zelfstandig te zijn, waar zij ook verblijven: thuis, in het ziekenhuis, verzorgingshuis of onderweg

www.livingtomorrow.nl/
Living Tomorrow is voor Nederland een compleet nieuw concept dat het wonen en werken in de toekomst uitbeeldt. Het verenigt toonaangevende organisaties en bedrijven die elk in hun specifieke vakgebied aantonen hoe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen duidelijke gevolgen hebben voor de leef-, woon- en werkwereld van morgen

www.sev.nl
Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

www.smart-homes.nl
Stichting Smart Homes is een expertisecentrum, dat zich inzet voor kennisverzameling, promotie en voorlichting op het gebied van slim wonen en domotica.

www.stichting-ilse.nl
Stichting ILSE voert onderzoek uit naar de haalbaarheid van moderne technische toepassingen ten behoeve van samenwerkingsverbanden van organisaties en instellingen op de terreinen wonen, welzijn, diensten, zorg, mobiliteit en veiligheid voor ouderen

www.wonenzorgwelzijn.nl
Toegang tot 76 websites over wonen met zorg en welzijn


Leveranciers/Installateurs

www.bitsbytes.be
Bits & Bytes N.V., installateur en aanbieder van domotica systemen

www.estafette.nl
Website van Estafette B.V., leverancier van onder andere personenalarmeringsapparatuur.

www.isolectra.nl
Aanbieder van reeks van producten, diensten en oplossingen voor infrastructuren op de gebieden Elektrotechniek, Informatie en Communicatie Technologie.

www.niko.nl
Niko N.V. is leverancier van oplossingen voor lichtregeling, domotica-systemen en elektrisch schakelmateriaal

www.quovadisnederland.nl
QuoVadis Nederland BV is leverancier van personenalarmering, naar wens te combineren met domotica-toepassingen. Zij leveren intra- en extramurale toepassingen en combinaties daarvan.

www.tunstall.nl
Tunstall is leverancier van alarmcommunicatie-apparatuur voor de gezondheids- en welzijnssector

www.uneto.nl
UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel
 
 
Top pagina
OVER DIT PROGRAMMA | ORGANISATIE | ACTIVITEITEN | RESULTATEN | AGENDA | PUBLICATIES | LINKS