Introductie | Doelstelling | Werkwijze | Wie doen er mee? 
  Doelstelling

Knelpunten
De grootschalige ontwikkeling en toepassing van duurzame seniorenwoningen met domoticavoorzieningen komt maar moeizaam tot stand. Pilot-projecten zijn vanuit de techniek opgezet, hebben een beperkt aandachtsgebied (veiligheid en zorg) en worden meestal niet opgeschaald. Er is nauwelijks aandacht voor de gebruikers en voor de milieu-effecten van de nieuwe toepassingen. Nieuwe woondiensten, zoals personenalarmering, leiden daarom al snel tot een hoger energiegebruik. Bovendien schiet de samenwerking tussen betrokken partijen en de financiering te kort. Kansen voor een duurzame ontwikkeling blijven daarom liggen.

De kansen keren
Door uit te gaan van de wensen van bewoners en de toepassing van domotica te verbreden naar comfort en energie kan deze trend worden omgebogen. Nu de informatie- en communicatietechnologie en daarmee uitgeruste diensten nog niet grootschalig voor woondiensten worden toegepast, zijn die nog goed te verbeteren. ‘In Eigen Omgeving Oud Worden’ zette daarom in op duurzaamheid bij de ontwikkeling van domoticatoepassingen en diensten voor ouderen.

Onomkeerbaar proces
’In Eigen Omgeving Oud Worden’ heeft een impuls gegeven aan de ontwikkeling van duurzame en slimme woningen voor ouderen, met meer comfort en veiligheid en een zo laag mogelijk energie- en materiaalgebruik. Het programma liep tot 2004.

Het NIDO-programma heeft ervoor gezorgd dat anderen met de resultaten verder kunnen. Zodat het geleerde navolging vindt in andere projecten, nieuwe netwerken ontstaan en voortgaand onderzoek zorgt voor nieuwe kennisontwikkeling en -verspreiding.

 
 
Top pagina
Introductie | Doelstelling | Werkwijze | Wie doen er mee?
OVER DIT PROGRAMMA | ORGANISATIE | ACTIVITEITEN | RESULTATEN | AGENDA | PUBLICATIES | LINKS