Introductie | Doelstelling | Werkwijze | Wie doen er mee? 
  In eigen omgeving oud worden

Volgens een CBS-prognose verdubbelt in de komende 35 jaar het aantal mensen boven 65 jaar tot meer dan 4 miljoen. Dat leidt tot een groeiende vraag naar ouderenhuisvesting.


Tegelijk willen ouderen steeds vaker zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Deze twee ontwikkelingen leggen druk op de samenleving om met oplossingen te komen. Woningcorporaties, zorginstellingen, verzekeraars en dienstverleners zoeken naar antwoorden.

Domotica
Extra voorzieningen in woningen van ouderen kunnen hun veiligheid en comfort verhogen en ertoe bijdragen dat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
Het gaat hier onder meer om ICT-toepassingen, die ‘domotica’ worden genoemd.
De laatste jaren wordt steeds meer geëxperimenteerd met deze voorzieningen.

Duurzame seniorenwoningen
Seniorenwoningen kunnen in kwaliteit winnen als de domoticavoorzieningen met aandacht voor duurzame ontwikkeling tot stand komen. Duurzame huisvesting voor ouderen betekent: meer comfort en veiligheid voor de bewoners, een zo laag mogelijk energie- en materiaalgebruik, betaalbaar voor bewoners en rendabel voor de marktpartijen.

Het NIDO-programma ‘In Eigen Omgeving Oud Worden’ heeft gewerkt aan een brede beschikbaarheid van duurzame woningen voor ouderen. Daarbij is vooral gekeken naar de rol van de ICT-toepassingen, domotica.
‘In Eigen Omgeving Oud Worden’ ondersteunde
  • woningcorporaties en projectontwikkelaars die willen inspelen op de groeiende marktvraag naar seniorenwoningen op maat;

  • thuiszorgorganisaties en zorginstellingen die te maken hebben met de extramuralisering van de zorg;

  • zorgverzekeraars en aanbieders van woondiensten die zoeken naar nieuw dienstenaanbod voor ouderen.


Duurzame seniorenwoningen: winst voor People (mens), Planet (milieu) en Profit (economie).
Meer lezen: download hier de samenvatting van het programma In Eigen Omgeving Oud Worden als pdf-bestand (97 Kb).

Download hier het volledige programmaplan als pdf-bestand (614 Kb).
 
Top pagina
Introductie | Doelstelling | Werkwijze | Wie doen er mee?
OVER DIT PROGRAMMA | ORGANISATIE | ACTIVITEITEN | RESULTATEN | AGENDA | PUBLICATIES | LINKS