Introductie | Doelstelling | Werkwijze | Wie doen er mee? 
  Werkwijze

Taken
’ In Eigen Omgeving Oud Worden’ rekende zich tot taak vanuit de praktijk te helpen. Dit gebeurde op een aantal manieren.
  • Het programma stimuleerde kennisontwikkeling door bijvoorbeeld inventarisaties van bestaande kennis, evaluaties van projectervaringen en onderzoek naar nog openliggende vraagstukken.

  • Het zorgde dat verschillende partijen en netwerken elkaar wisten (en weten) te vinden en hun kennis en nieuwe ervaringen kunnen uitwisselen; dat kan leiden tot nieuwe invalshoeken en oplossingen.

  • Het zette aandachtspunten en knelpunten, die onderweg opdoken, op de agenda van de betrokken partijen, zoals beleidsmakers en bestuurders;

Lokale projecten als startpunt
De aanpak concentreert zich op de ondersteuning van lokale projecten, waarin woningcorporaties en projectontwikkelaars experimenteren met de toepassing van domotica in seniorenwoningen en waar de initiatiefnemers oog hebben voor duurzaamheid.
’In Eigen Omgeving Oud Worden’ richtte zich vooral op de duurzaamheidsaspecten binnen die projecten en vroeg ook aandacht voor de niet-technische kanten van het project. Denk bijvoorbeeld aan de projectaanpak, het energiegebruik en het kennisniveau en gedrag van de bewoners.

Instrumenten
’In Eigen Omgeving Oud Worden’ heeft gebruik gemaakt van verschillende middelen.
  • Advies en onderzoek ter ondersteuning van projectdeelnemers.

  • Bijeenkomsten zoals workshops om de binnen projecten ontwikkelde kennis en ervaring met belangstellenden te delen;

  • De mogelijkheid om alle partijen te betrekken die een rol spelen bij het ontwikkelen van duurzame vormen van wonen en zorg voor ouderen. Daaronder bevinden zich bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

  • Publicaties waarin de resultaten van programma-onderdelen zijn vastgelegd.

  • De ontwikkeling van een richtinggevende onderzoeks- en beleidsagenda om een goed voortgang te bevorderen.

U kunt hier het programmaplan als pdf-bestand downloaden (619 Kb). Dit plan richt zich met name op de uitvoering van het programma.

 
 
Top pagina
Introductie | Doelstelling | Werkwijze | Wie doen er mee?
OVER DIT PROGRAMMA | ORGANISATIE | ACTIVITEITEN | RESULTATEN | AGENDA | PUBLICATIES | LINKS