Introductie | Doelstelling | Werkwijze | Wie doen er mee? 
  Wie doen er mee?

Ouderen en ouderenorganisaties
’In Eigen Omgeving Oud Worden’ streefde ernaar dat ouderen in Nederland veilig, comfortabel en verantwoord zelfstandig kunnen wonen. In duurzame woningen op maat, die voldoen aan hun behoeften. Daar zijn uiteindelijk alle programma-activiteiten op gericht geweest.

Woningcorporaties en projectontwikkelaars
In die ontwikkeling spelen woningcorporaties en projectontwikkelaars een sleutelrol. Zij zoeken naar manieren om in te spelen op de nieuwe woningbehoeften van ouderen. Daarbij lopen zij nogal eens aan tegen hindernissen en kennislacunes.
Het NIDO-programma kwam hen daarin tegemoet. Het hielp plannen en ambities te realiseren die voor de individuele organisaties niet haalbaar zijn. Daarmee kunnen woningcorporaties makkelijker invulling geven aan de maatschappelijke taken die ze zich stellen en zich op de langere termijn profileren als een deskundig en betrokken speler op de groeimarkt van de ouderenhuisvesting.

Zorgaanbieders
Zorginstellingen, aanbieders van diensten in de zorg en zorgverzekeraars hebben te maken met een toenemende druk op de bestaande voorzieningen. Door de extramuralisering van de zorg stijgt de vraag naar diensten aan huis. Dit vraagt van hen nieuwe oplossingen, diensten en producten en biedt hen daarnaast nieuwe kansen op de ouderenmarkt. ‘In Eigen Omgeving Oud Worden’ heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een vorm van ouderenhuisvesting die deze diensten ondersteunt.

Overheden
Overheden staan voor de taak met beleid en regelgeving de ontwikkeling mogelijk te maken van voldoende seniorenwoningen die aan moderne behoeften voldoen. ‘In Eigen Omgeving Oud Worden’ hielp daarbij en betrok overheden bij de ontwikkeling en verspreiding van kennis en ervaring. Het programma signaleerde daarnaast ook de knelpunten, die veroorzaakt worden door bestaand beleid of regelgeving en gaf aan waar inspringen vanuit de overheid de gewenste ontwikkeling kan bevorderen.

Kennisinstellingen
Kennisinstellingen zijn vanuit diverse disciplines actief met onderzoek naar wonen en zorg voor ouderen en duurzaam wonen. In het programma kunnen deze partijen hun contacten onderling en met marktpartijen versterken. De projecten in het programma boden kennisinstellingen de gelegenheid om praktijkgerichte kennis te ontwikkelen, in nauwe samenwerking met andere actoren zoals woningcorporaties, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden.

 
 
Top pagina
Introductie | Doelstelling | Werkwijze | Wie doen er mee?
OVER DIT PROGRAMMA | ORGANISATIE | ACTIVITEITEN | RESULTATEN | AGENDA | PUBLICATIES | LINKS