Programmapublicaties | Presentaties | In 't nieuws | NIDO publicaties 
  Publicaties

Iedereen die belangstelling heeft voor de resultaten van het programma, kan de beschikbare publicaties downloaden of (indien beschikbaar) aanvragen.
De titels die tot nu toe zijn verschenen:
  • Zelfstandig blijven met domotica; In eigen omgeving oud worden - praktijkwenken (eindbrochure) NIEUW

  • Energie gebruiken en besparen in seniorenwoningen met domotica

  • Voorbeeldproject Moerwijk: 'Een woning van nu voor ouderen van nu'

  • Milieukentallen domotica in relatie tot gebruiksgedrag

  • Het nieuwe wonen voor ouderen. Een omgevingsverkenning naar domotica en duurzaamheid voor ouderen

  • Domotica in bestaande seniorenwoningen: Evaluatie project Lidwinahof; People, Planet, Profit

  • Programmaplan In Eigen Omgeving Oud Worden

  • Factsheet In Eigen Omgeving Oud Worden
U kunt de betreffende publicaties hieronder downloaden.

Voor het openen van een pdf-bestand hebt u een Adobe-reader nodig. De laatste versie kunt u gratis downloaden via:
Download<br>Adobe Reader


 Zelfstandig blijven met domotica; In eigen omgeving oud worden - praktijkwenken
 
Deze brochure belicht de resultaten van het NIDO-programma 'In eigen omgeving oud worden.' De slotbevindingen zijn hoopgevend, maar beslist niet eenduidig. De praktijk laat zien dat implementatie van domotica, zeker op grote schaal, complex is. Maar mits doordacht ingevoerd, kan domotica wezenlijk bijdragen aan het op duurzame wijze langer zelfstandig blijven wonen van ouderen.

Vier belangrijke voorwaarden voor een goed resultaat zijn:
- bied vraaggestuurd aan met gedifferentieerde pakketten
- bied begeleiding op maat
- beperk het extra energiegebruik
- kijk vooruit bij het aanbieden van woningen en diensten

Een gedrukte versie van deze brochure kunt u zolang de vooraad strekt gratis bestellen bij Marjon Kuit. Vermeld hierbij s.v.p. de naam van de brochure ('Zelfstandig blijven met domotica') en uw volledige naam- en adresgegevens.

Auteur: NIDO/ECN
uitgever: NIDO/ECN, april 2005
download hier het bijbehorende document.

 Energie gebruiken en besparen in seniorenwoningen met domotica
 
Informatieblad milieukentallen domotica in relatie tot gebruiksgedrag
Auteur: NIDO
uitgever: NIDO, juni 2004
download hier het bijbehorende document
 
 Voorbeeldproject Moerwijk: 'Een woning van nu voor ouderen van nu'
 
Binnen het Voorbeeldproject Moerwijk is, met ondersteuning door NIDO, een methode ontwikkeld voor het ontwerpen van een bruikbaar domoticapakket voor zelfstandig wonende ouderen met een behoefte aan (sociale) veiligheid en ondersteuning. Het onderzoek is uitgevoerd onder respondenten in de vierde levensfase.
Grootte pdf-bestand: 214 Kb
Auteur: drs. Yvonne van Dam en ir. Hanneke van der Horst, Stichting Kennis- en Adviescentrum ILSE
uitgever: NIDO, april 2004
download hier het bijbehorende document
 
 Milieukentallen domotica in relatie tot gebruiksgedrag
 
Subtitel: Domotica en energiebesparing, wat levert het op? Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek dat ECN in opdracht van NIDO heeft gedaan naar de mate waarin er energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden bij het gebruik van domotica in woningen van ouderen. U kunt het rapport hieronder downloaden (pdf, 1.723Kb). Het rapport is hier kosteloos bij NIDO te bestellen. Vermeld s.v.p. bij Titel publicatie: 'Milieukentallen Domotica'. En bij Opmerking: 'bestelling' (en eventueel het gewenste aantal exemplaren). Contactpersoon: Marjon Kuit
Auteur: M.J.M. Jong en I.G.Kamphuis, ECN
uitgever: NIDO, april 2004
download hier het bijbehorende document
 
 Het nieuwe wonen voor ouderen. Een omgevingsverkenning naar domotica en duurzaamheid voor ouderen
 
Dit rapport geeft een beknopt overzicht van de huidige mogelijkheden om met behulp van domotica ouderen langer zelfstandig en duurzaam te laten wonen. Hiertoe zijn projecten, literatuur en andere informatiebronnen verzameld op het terrein van domotica. Er zijn zeven sleuteldocumenten ge´dentificeerd waarmee in relatief korte tijd een goed overzicht van de aanwezige kennis en ervaring met domotica, ouderen en duurzaamheid op een rijtje kan worden gezet. Daarnaast is een veelheid aan andere literatuur opgenomen in een uitgebreide literatuurlijst. Grootte pdf-bestand: 239 Kb. U kunt het rapport tevens via e-mail kosteloos bestellen bij Marjon Kuit. Vermeld hierbij s.v.p. de naam van het rapport ('Het nieuwe wonen voor ouderen') en uw volledige naam- en adresgegevens.
Auteur: J. Dries e.a. (TNO-STB / TNO-Bouw)
uitgever: NIDO, 2003
download hier het bijbehorende document
 
 Domotica in bestaande seniorenwoningen: Evaluatie project Lidwinahof; People, Planet, Profit
 
Praktijkonderzoek Domein en NIDO wijst uit: Domotica in bestaande seniorenwoningen biedt duurzame oplossing voor groeiende behoefte van ouderen om zelfstandig te wonen. Grootte pdf-bestand: 1,04 Mb
Auteur: Jan Schouw, Maarten Corpeleijn, Edith Poiesz (CEA)
uitgever: NIDO, augustus 2003
download hier het bijbehorende document
 
  1  2    
 
 
Top pagina
Programmapublicaties | Presentaties | In 't nieuws | NIDO publicaties
OVER DIT PROGRAMMA | ORGANISATIE | ACTIVITEITEN | RESULTATEN | AGENDA | PUBLICATIES | LINKS