Resultaten

Juni 2004 - Eindbijeenkomst ‘In eigen omgeving oud worden; de agenda voor morgen’
Januari 2003 - NIDO-workshop ‘In eigen omgeving oud worden’
Juli 2002 - NIDO-workshop Domotica en duurzaam wonen voor senioren


3 Juni 2004
Eindbijeenkomst ‘In eigen omgeving oud worden; de agenda voor morgen’


De afgelopen twee jaar hebben ouderen, woningcorporaties, zorginstellingen, onderzoekers en consultants zich verdiept in de praktische uitwerking van een duurzame toepassing van domotica in huisvesting van ouderen. Dit gebeurde in het programma ‘In Eigen Omgeving Oud Worden’ van NIDO. Vragen vanuit verschillende invalshoeken werden onder de loep genomen en onderzocht, de bestaande kennis overzichtelijk op een rij gezet en experimentele projecten ondersteund en geëvalueerd. De resultaten die dit programma heeft opgeleverd, kunnen alle partijen die betrokken zijn bij huisvesting voor senioren verder helpen. Deze nieuwe kennis en ervaringen werden besproken op 3 juni in het Victoria Hotel in Amsterdam tijdens het middagsymposium ‘In Eigen Omgeving Oud Worden: de agenda voor morgen’. Het symposium was een combinatie van enerzijds presentaties over de resultaten van het programma en anderzijds discussies rond thema’s die gezamenlijk de ‘agenda voor morgen’ bepalen.

Inspiratie
Het symposium was kort en kernachtig. Carl Rohde hield de eerste inspirerende spreekbeurt. Rohde is een uitmuntend spreker, cultuursocioloog aan de Universiteit van Utrecht en trend-onderzoeker. Op basis van zijn onderzoek onder senioren liet hij zien hoe de ouderen van vandaag en morgen in het leven staan en wat zij willen en verwachten.


Carl Rohde

Duurzaam verder
Het symposium was ook de afsluiting van het NIDO-programma In eigen omgeving oud worden. In dat programma zijn twee jaar lang praktijkexperimenten gedaan om duurzame ouderenhuisvesting te helpen realiseren.
Er is gesproken over wie er nu aan zet is, wat er verder moet gebeuren om de aandacht in de toekomst verder te richten op verbeteringen in de ouderenhuisvesting, hoe het aanbod kan worden verbeterd en hoe ouderen met meer plezier langer gebruik kunnen maken van hun woning.In maart 2005 verschijnt een eindbrochure over het programma. U kunt deze bestellen bij ECN-DEGO

>>naar boven


Januari 2003 - NIDO-workshop ‘In eigen omgeving oud worden’

“Veiligheid, juist in deze tijd, is heel belangrijk”. Dit is een van de uitspraken van bewoners tijdens de workshop ‘In eigen omgeving oud worden’. Deze workshop werd op 30 januari 2003 door NIDO georganiseerd in Stadskasteel Oudaen te Utrecht. Het doel van de workshop was om de mogelijkheden te bespreken om ouderen op een duurzame manier langer zelfstandig te laten wonen met behulp van ’domotica’.

Tijdens de workshop kwamen de ervaringen met domotica van 7 bewoners uit verschillende projecten uitgebreid aan bod. De bewoners waren over het algemeen zeer positief over hun nieuwe woningen. Vooral de gelijkvloersheid van de woningen en het gevoel van veiligheid door de diverse alarmeringstoepassingen waarderen ze zeer. “De brochure van de woning met informatie over domotica heeft mij over de streep getrokken om te kiezen voor deze woning. Nu we moeten verhuizen, wil ik dat in een keer goed doen, zodat we over een aantal jaren niet weer moeten verhuizen.”
Knelpunten waren er ook. Die zitten vooral in onhandige bediening, teveel (ongevraagde) functies en het leren werken met het systeem. In een van de projecten zijn ook nogal wat technische storingen geweest. Toch zouden de bewoners niet meer zonder willen. Ze zijn ervan overtuigd dat de domotica-voorzieningen eraan meehelpen dat ze langer zelfstandig kunnen wonen. Een van de deelnemers merkte op: “Als we domotica nu niet toepassen krijgt de overheid een groot probleem. Misschien niet nu, maar wel over 20 jaar. Waar moeten alle ouderen dan wonen?”

Voor duurzame oplossingen is het belangrijk dat ook milieuaspecten automatisch worden meegenomen in het ontwerp. De deelnemers aan de workshop leverden hiervoor een aantal ideeën. Leveranciers zouden goede producten moeten aanbieden, die het milieu niet belasten. En de overheid dient milieubesparingen te belonen. Ook moet de milieuwinst of milieubelasting van verschillende toepassingen uitgerekend kunnen worden. Hier is nu nog nauwelijks aandacht voor. De overheid houdt een belangrijke rol om dit te stimuleren, maar alle partijen kunnen hun bijdrage leveren.
In totaal zijn er tijdens de workshop zo’n 15 acties geformuleerd die nodig zijn om te zorgen dat domotica breed toegepast kan worden en op een duurzame manier kan bijdragen aan het langer zelfstandig wonen van ouderen. NIDO zal een aantal aanbevelingen gebruiken om concrete acties te starten. Tijdens de gehele middag was er een intensieve discussie. Een van de deelnemers: ‘Ik leer hier in 10 minuten meer dan normaal in een paar dagen.”

Meer informatie over de workshop, waaronder een uitgebreid verslag, is op te vragen bij ECN-DEGO.

>>naar boven


Juli 2002 - NIDO-workshop Domotica en duurzaam wonen voor senioren

Op dinsdag 2 juli 2002 vond in Het Vechthuis te Utrecht, binnen het NIDO-programma ‘In Eigen Omgeving Oud Worden’ een workshop Domotica en duurzaam wonen voor senioren plaats. Bij de workshop waren diverse partijen aanwezig, zoals woningcorporaties, onderzoeksinstellingen, adviesbureaus en vertegenwoordigers van ministeries en van netwerkorganisaties. Het doel van de workshop was om input te verzamelen om een verkennend onderzoek te starten naar ervaringen met het gebruik van domotica door ouderen en de kansen voor duurzame toepassingen. Er ontstond een levendige discussie waarin het onderwerp vanuit veel verschillende invalshoeken werd benaderd.

Kansen voor duurzaamheid liggen in de levensloopbestendigheid en flexibiliteit van woningen. Bewoners houden hierdoor meer mogelijkheden om zelfstandig in hun eigen omgeving te blijven wonen. Domotica en bijbehorende diensten dragen hieraan bij. Zo wordt voorkomen dat mensen gedwongen worden te verhuizen vanwege hun gezondheid. Tegelijkertijd kan de milieubelasting beperkt worden, onder meer door een energiebesparende comfortregeling aan te bieden. Het resultaat is meer wooncomfort, zonder een hogere milieubelasting.

Over hoe men dit in de praktijk wil uitvoeren zijn nog veel vragen. Een aantal belangrijke uitgangspunten die aangevoerd werden:
  • stel het woongemak voor de bewoners centraal;

  • kijk hoe de doelgroep nu de woning gebruikt en hoe dit met domotica kan worden ondersteund;

  • lever domotica in combinatie met een dienstenpakket waar de bewoner naar behoefte gebruik van kan maken.

Het is duidelijk dat alleen een technische benadering van domotica niet voldoende is en dat men voor een goede toepassing veel disciplines samen moet brengen. NIDO selecteert op dit moment partijen die het verkennende onderzoek gaan uitvoeren. De resultaten van het verkennende onderzoek worden in het najaar gepresenteerd.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat.

 
 
Top pagina
OVER DIT PROGRAMMA | ORGANISATIE | ACTIVITEITEN | RESULTATEN | AGENDA | PUBLICATIES | LINKS